شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام اتفاقات جالبي ک واستون ميوفته اينجا بنويسين :)، يا مثلن خاطره هاي خنده دار يا هر چيزي :) فقط کپي از سايتاي دگ نباشه ..، مال خودتون يا اطرافيان باشه :) فعاليت کم نشه . خوشم نمياد اتاقم تعطيل باشه ( آيکون جذبه )

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

DARYAEI

+ سلام: ) خـونـه عمـوم بـوديـم دختـرعمـو کوچيکـم دنبـال زن عمـوم بـود مـا هـم فکـر کـرديـم طبقـه بـالا قسمـت انبـاريـه گفتيـم و اون رفـت. هميـن ک بـالا رسيـده بـود بـرق رفـت! زن عمـوم هـم پشـت اون رفـت کـه نتـرسـه بچـه مثلا! دختـرعمـوم کـه زن عمـو رو ديـده فـک کـرده جـن ديـده: دي گفتـه بسم الله الرحمن الرحيم فـوت کـرده ب زن عمـوم گفتـه هـوو گـم شـوو:-D (با عرض معذرت) مـا:-D دختـرعمـوم:O
DARYAEI
زنعموم:-D :-\ ...جن:-D :-D
DARYAEI
هنوزم ياد اون موقع ميوفتم خندم ميگيره:-D
DARYAEI
: ) )
:D
:D
DARYAEI
:D
بعدا زنده موند دخترعموت؟:دي
☆ HanIyeH
:دي:دي:دي
تسبیح دیجیتال
گروه خاطرات و اتفاقات جالب :)
vertical_align_top