قرمز سبز آبي خاکستري
شگفتا خلافت از راه همصحبتى به دست آيد . [ و شعرى از او در اين باره روايت شده است : ] اگر با شورا كار آنان را به دست گرفتى چه شورايى بود كه رأى دهندگان در آنجا نبودند . و اگر از راه خويشاوندى بر مدعيّان حجّت آوردى ، ديگران از تو به پيامبر نزديكتر و سزاوارتر بودند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت